(Herbs Health) YZK Ginseng Shouwu 200s 蒲公英乌生发软胶囊
(Herbs Health) YZK Ginseng Shouwu 200s 蒲公英乌生发软胶囊
(Herbs Health) YZK Ginseng Shouwu 200s 蒲公英乌生发软胶囊

(Herbs Health) YZK Ginseng Shouwu 200s 蒲公英乌生发软胶囊

$59.00

(Herbs Health) YZK Ginseng Shouwu 200s 蒲公英乌生发软胶囊

功能主治

成分:

用法及用量:

每日2次,每次1粒。

规格:500mg×200s

补肝肾和益血气。用于气血虚弱,须发早白,神经衰弱,健忘失眠,食欲不振和疲劳过度。